Välkommen till Håsjögården
Håsjösåpan är en turnering inom såpabandy som spelas på Håsjögården varje år den tredje helgen i juli.

Håsjögården

År 2020 upphör hyresavtalet för Håsjögården som har gällt sedan 2010. I bifogad länk kan du se vilka frågor som nuvarande styrelse har och som gärna vill ha en förslag och synpunkter. Vad tycker du om vad Håsjögården ska användas till och vad tycker du ska göras?
Det behövs en viss mån av engagemang för att upprätthålla en verksamhet. Frivilliga bidrag och engagemang har gjort det möjligt att under de snart 10 åren driva verksamheten samt installera en upprustning av Håsjögården bl. a med djupborrning och installation av bergvärme vilket bidrog till en väsentlig mindre el-kostnad. Den senaste upprustningen gällde duschrummen. Läs mer här!