Aktiviteter

 
Vinteraktiviteter
Pimpelfiske på långfredagen planeras på Lillsjön.
 
På Norénsnästet finns grillplats. Egem ved tas med.
Väg till grillplatsen utgår från Noréns. Dags för många soliga vinterdagar vid grillen.
 
Sommaraktiviteter
Håsjö har bra badställen. I Fisksjön som enbart kan bjuda på en långgrund sandstran har "Dagmar" varit framme. Där verkar även bävern hjälper till, så den badplatsen är nu svårtillgänglig.
I Singsjön är en lämplig badplats vid Håsjöviken. Där finns brygga och omklädningsplats.
{gallery}aktiviteter/sommar{/gallery}
Fiskevatten finns det gott om. (mer kommer snart). Bl.a i Kolbjörnsjön där enbart ädelfisk ska förekomma.
Gammal boplats, Ödesböle, vid Ängesviken. Skylt efter Remmarna efter vägen mot Kälarne.
Promenad efter en historisk väg, Kälagåtte, som passerar en avrättningsplats.
 
Övrigt